IZOBRAŽEVANJE/MENTORSTVO

V društvu KILLING PRODUCTION Organiziramo različna NEFORMALNA IZOBRAŽEVANJA, USPOSABLJANJA, RAZNE DELAVNICE, GLASBENE SEMINARJE, TEČAJE, GLASBENE NATEČAJE ZA NEUVELJAVLJENE GLASBENE SKUPINE. Pri nas lahko pridobite dodatna znanja in veščine, ki jih lahko uporabite na konkretnem projektu ali celo delovnem mestu.

Če želiš postati Osvetljevalec, oblikovalec zvoka, oderski tehnik, osebni tehnik nastopajočih skupin, producent, glasbenik, itd.. ali si želiš svoje znanje okrepiti, potem si na pravem mestu.

NAŠI NAJBOLJ POPULARNI PROJEKTI: TEČAJ AVDIO TEHNIKE IN DELAVNICA LUČNE TEHNIKE, MIXANJE V ŽIVO X32, AVOLITES TRENING

V sklopu projektov TEHNIČNE PODPORE GLASBENIH DOGODKOV IN SNEMALNEGA STUDIA potekajo deli izobraževanja in usposabljanja pod MENTORSTVOM naših učiteljev tudi na terenu samem, v PRAVEM DELOVNEM OKOLJU, tako lahko mladi s praktičnimi izkušnjami pridobivajo nova znanja in kompetence s področja avdio-vizualnih vsebin ter tako spoznavajo različne tehnike video in avdio produkcije., in s tem DRAGOCENE IZKUŠNJE..

Neformalna oblika glasbenega izobraževanja z modernimi pristopi je pisana na kožo za vsakega ljubiteljskega glasbenika, ki komaj začenja odkrivati svet glasbe. Tudi starost ni ovira. Velika pomoč pri nadgrajevanju že pridobljenega znanja za instrumentaliste in pevce pa je tudi v smislu izrednih inštrukcij ali ONLINE svetovanja.

Nudimo lekcije na področju VOKALOV,KITARE,BOBNOV,itd

IZVAJAMO TUDI ON-LINE IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO

več info na : info@killingproduction.org

13307369_1345356222157896_7156973043471890050_n

V sodelovanju z podjetjem PRODUCENT.SI z zastopanjem interesov mladih ustvarjalcev in glasbenikov izvajamo razna svetovanja, tečaje in delavnice za člane društva in širše. Izobraževanja potekajo v prostorih društva KILLING PRODUCTION in na terenu pod mentorstvom. Društvo se je leta 2017 vključilo v SLOVENSKO MREŽO PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ.

1236541_10203725061274101_665297011_n

Prostovoljsko delo ima velik pomen za razvoj in za prihodnost. Prispeva k razvijanju obstoječih sistemov, k razvijanju vrednot solidarnosti, k socialnemu in drugemu napredku družbe, zato ga je potrebno negovati in ustrezno vrednotiti.

Prostovoljstvo ima velik pomen za skupnost, ker

 • izboljšuje kakovost življenja v družbi;
 • brani interese posameznikov in skupin, ki so ogroženi, prikrajšani, potisnjeni ob rob, izključeni;
 • je ena od osnovnih poti odzivanja civilne družbe na potrebe v njej in ustvarja možnosti aktivnega delovanja državljanov v družbi;
 • prostovoljsko delo je bodisi samostojna ali dodatna dejavnost in dodana vrednost delovanju služb in institucij.

Prostovoljsko delo ne sme biti privilegij posamičnih družbenih skupin. Nihče ne sme biti izključen iz prostovoljskega dela zaradi svoje socialne situacije, pripadnosti manjšinski skupini, starosti ali bolezni.

Organizacije so dolžne ponuditi ljudem različne možnosti za opravljanje prostovoljskega dela, tako da so potrebe porabnika, dejavnost in zmogljivosti prostovoljca kar najbolj usklajeni. Prostovoljska društva si morajo prizadevati za odpravljanje ovir za razvijanje prostovoljskega dela na področju zakonodaje in obdavčitve.

Tudi prostovoljci imajo pravice in jih je potrebno spoštovati v konceptih in v praksi sodelovanja s prostovoljci. Pravico imajo do:

 • celovite informacije o svojem delu in o organizaciji ali ustanovi, prek katere delujejo;
 • uvajanja v delo;
 • podpore in priznanja za svoje delo;
 • možnosti učenja in napredovanja pri delu;
 • možnosti, da izrekajo svoje mnenje in soodločajo;
 • možnosti, da sodelujejo v organizaciji prostovoljskega delovanja;
 • prejemanja nadomestila za stroške, povezane s prostovoljskim delom;
 • zavarovanja.

Več o pravicah in odgovornostih prostovoljk in prostovoljcev ter organizacij, v katerih delujejo, si lahko preberete v Etičnem kodeksu organiziranega prostovoljstva.

VABLJENI K VKLJUČITVI. Več informacij na: info@killingproduction.org

PAR PRETEKLIH DELAVNIC:

delavnica avdio tehnika

dmx programiranje z uporabo sunlite

Audio Tehnika

%d bloggers like this: